teisipäev, aprill 25

Mitmetahuline kommunikatsioon


Eile oli õnn viibida Ilmar Raagi loengus, tegemist oli järjekordse Ööülikooli salvestusega. Ligi kaks tundi Kumus möödus märkamatult. Raag rääkis talle omaselt põneval teemal, sedapuhku "Miks me ei saa aru, kuidas jutt liigub?". Räägitut on väga raske paarilausega kokku võtta... Teema oli huvitav, oleks paberi ja pliiatsi olemasolul koolilapselikult konspekteerinud. Raagile andis oma loenguga mulle palju mõtteainet veel pikemaks ajaks, eks minagi kommunikeerin iga päev ja mitmel erineval viisil :-) Mõtisklesin mind ümbritseva kogukonna peale, väärtushinnangute ja võimusuhete peale. Nimetatud kolm mõistet on antud kontekstis vägagi mitmetahulised ja mitte üheselt mõistetavad.

Järgmiste artiklite, intervjuude ja loenguteni.

1 kommentaar:

Urmas ütles ...

Loengu pealkirjaks sobinuks ka lihtsalt Tekst, semiootilises tähenduses. Kuigi teemast on Ööülikooli varasemates saadetes (P. Torop, M. Lotman jne) räägitud, oli loeng põnev ja kergesti kuulatav.

Raagi mõttele, et kõik tõlgenavad meedia sõnumeid erinevalt, lisaksin tendentsi, et minu arvates otsitakse meediast üha lihtsamaid sõnumeid, ja et meedia koolitab meid sõnumitest üha ühtemoodi aru saama.