laupäev, oktoober 6

Avatud loeng: Iisraeli kultuur ja integratsioon

AEG: 07.10.2007, kell 14.00
KOHT: Vastvalminud sünagoog (Karu 16).
KORRALDAJA: Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste teaduskonna üliõpilasnõukogu (KÜN)

Üliõpilasnõukogu teatab heast võimalusest osaleda projektis „ Õppereis jahariduskonverents 2007".

Loengul tutvustatakse juudi religiooni ja traditsioone. Seletatakse lahti Iisraeli poliitiline olukord + põhjused. Samuti räägitakse probleemidest kolme väga erineva kultuuri kooseksisteerimisest väikeses Iisraelis ja multikultuursusest üldiselt. Ühtlasi on võimlik küsida küsimusi Iisraelist pärit inimeste endi käest!

Teadmisi jagavad Mark Rybak ja David Šlick Eesti Juudi Kogukonnast, dotsent Maria Tilk (TLÜ kasvatusteaduste teadusond) ja Hindrek Lootus (Tallinna Ülikool, riigiteaduste teaduskond).

Kui tahad sellest ainulaadsest silmaringi laiendavast võimalusest osasaada, ole kärme, sest kohtade arv on väga piiratud.

Üritus on TASUTA!
Registreeri israel.projekt@gmail.com
Lisainfo: Kerli Tamm kertsut@gmail.com

Kommentaare ei ole: