kolmapäev, detsember 5

Sõna

Mida päev edasi, seda vähem tahan võtta suhu sõna "kultuur".
Üleekspluateeritud sõna.

1 kommentaar:

Urmas ütles ...

Soov kultuurne olla on samm kultuurneolemise suunas (selle mõiste defineerimatuse tõttu jäägu see defineerimata). J. Lotman ütles, et kultuur sünnib vaid sõnnikust, st et "piki kultuuri" toimub liikumine. (kui toimub, mõni vahib terve elu saast-seepe). St kui keegi tark paigutaks erinevad kultuurinähtused skaalale, siis seal pingereal ei ole võimalik suuri hüppeid teha, liikumine saab toimuda ikka järkjärgult. Lihtsakoelisemalt peenekoelisemale.

Miks Lotman nii väitis? U. Eco ütles, et kultuur on kordamine, juba tuntu äratundmine, uutesse kontekstidesse paigutamine, seoste loomine. Ja eks siit siis Lotmani mõte, tühjale kohale ei saa ehitada, kultuur peab toetuma varasemale, et osata leida seoseid, mõjutusi. Nt raamatut lugenuna tekib teatrikülastajal lavastajaga hoopis keerulisem suhe kui mittelugenul. Üks näeb lugu ja selle tõlgendamist, teine ainult lugu.